DotacjaRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Utworzenie pracowni rentgena cyfrowego
drogą do wzrostu konkurencyjności Polvet Healthcare.

Wartość całkowita: 379 160
Wartość kosztów kwalifikowanych: 333 250
Wartość dofinansowania: 199 950
1 nowa usługa: radiografia cyfrowa
Opis: Projekt obejmuje doposażenie Polvet Healthcare w nowoczesną aparaturę medyczną, niezbędną do prawidłowej diagnostyki oraz leczenia zwierząt domowych. W ramach inwestycji zakupione zostanie RTG, radiograf cyfrowy z systemem do zarządzania treścią obrazową, przyrząd do napisów (znacznik), cytometr przepływowy, kardiomonitor, 2 pompy infuzyjne objętościowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Rozwój Polvet Healthcare poprzez wprowadzenie
nowych usług weterynaryjnych dla zwierząt domowych
Polvet Healthcare Teodorowski Spółka Jawna.

Wartość projektu: 368 053,31
Wartość dofinansowania: 199 970,74
Opis: Przedmiotem projektu jest zakup, instalacja i oddanie w eksploatację nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego. Inwestycja umożliwi Polvet Healthcare Sp.J. wprowadzenie nowych usług weterynaryjnych dla zwierząt domowych: Celem projektu jest kontynuacja rodzinnej działalności weterynaryjnej w ramach której firma zamierza wprowadzić nowe innowacyjne usługi i budować trwałą przewagę konkurencyjną na rynku regionalnym i krajowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Islandia | Forum Naukowe | Grenlandia | Odczynniki chemiczne | IP | Młody Chemik | INTERWENCJA | NaDCA: lek na raka? | Ultra Szybka Kolej Próżniowa