Charakterystyka preparatów

Krew i preparaty krwiopodobne

 • Krew pełna (ang. Fresh Whole Blood - FWB) zawiera ertrocyty, leukocyty, płytki krwi,
  fibrynogen, czynniki krzepnięcia i białka. Jeżeli krew jest przechowywana w warunkach
  chłodniczych (2-6°C) to jest ona pozbawiona czynników krzepnięcia oraz płytek krwi. Czas przechowywania - 35 dni.
 • Koncentrat czerwonokrwinkowy (ang. Packed Red Blood Cells - pRBC) Jest to krew
  o hematokrycie 90%. Po odwirowaniu i oddzieleniu osocza zawiera głównie erytrocyty
  oraz leukocyty. Przechowywanie tak jak krew pełna.
 • Osocze (ang. Fresh Frosen Plasma - FFP) zawiera czynniki krzepnięcia (II , VII , VIII , IX , X)
  oraz białka. Czas przechowywania: 5 lat w temp. -30°C
 • Krioprecypitat - frakcja osocza zawierająca czynnik VIII, XII, vWd i fibrynogen. Czas
  przechowywania - 1 rok w temp. -30°C
krew pełna 1 jedn.: 450 ml
1/2 jedn.: 225 ml

koncentrat czerwonokrwinkowy 1 jedn.: 240 ml
1/2 jedn.: 120 ml*
osocze x 1 jedn.: 200 ml
1/2 jedn.: 100 ml

krioprecypitat 1 jedn.: 20 ml*
* - na zamówienie

Islandia | Forum Naukowe | Grenlandia | Odczynniki chemiczne | IP | Młody Chemik | INTERWENCJA | NaDCA: lek na raka? | Ultra Szybka Kolej Próżniowa